هفت اورنگ یكشنبه،سه شنبه و جهارشنبه از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اورنگ

هفت اورنگ

معرفی ثبت ملی و جهانی میراث ناملموس ایران زمین از گذشته تا امروز

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یکشنبه،سه شنبه و جهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
هفت اورنگ