هفت اورنگ پنج شنبه ها ساعت 18 از ساعت 18 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اورنگ

هفت اورنگ

معرفی ثبت ملی و جهانی میراث ناملموس ایران زمین از گذشته تا امروز

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه ها ساعت 18

ساعت پخش برنامه: 18

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
هفت اورنگ