لذت مطالعه و آشنایی با مهندسی روان شناسی جدید مطالعه و روش های نوین كتابداری و شناخت اختلالات مطالعه چهارشنبه ها از ساعت 20:30 تا 21 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

نيمكت

لذت مطالعه و آشنایی با مهندسی روان شناسی جدید مطالعه و روش های نوین كتابداری و شناخت اختلالات مطالعه

كاری از گروه كتاب رادیو فرهنگ

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 20:30 تا 21

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
نیمكت