سیاه و سفید شنبه تا دوشنبه از ساعت 20:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

سياه و سفيد

سیاه و سفید

داستان های مرموز، واقعی و غیر واقعی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا دوشنبه

ساعت پخش برنامه: 20:00

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
سیاه و سفید