صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه از ساعت 15:45 به مدت 45 دقیقه

زمان پخش: چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 15:45

مدت برنامه: 45 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

نقد و بررسی فرایندها و روندهای حوزه هنر و ادب

نقد و بررسی فرایندها و روندهای حوزه هنر و ادب

همکاران ما