صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ،دوشنبه، پنج شنبه ، جمعه از ساعت 11:00 به مدت 120 دقیقه

زمان پخش: شنبه ،دوشنبه، پنج شنبه ، جمعه

ساعت پخش برنامه: 11:00

مدت برنامه: 120 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

کافه نیمروز شنبه - دوشنبه - پنج شنبه - جمعه ساعت 10:30 تا 12:30

« کافه نیمروز» مروری بر تاریخ ایران و زندگی اندیشمندان تاریخ و اندیشه ی ایران زمین با روایتهای داستانی و گفتگو درباره ی مسائل و خبرهای روز و معرفی آثار فاخر حوزه ی فرهنگ و اندیشه و توجه به تاریخ معاصر کشور

همکاران ما