صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

زمان پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه: 45 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

با هدف راهنمایی و مشاوره مخاطبان درباره موانع و مشکلات روانشناسی فردی و اجتماعی آنها با حضور روانشناسان و صاحبنظران این حوزه

همکاران ما