صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 17:00 تا 17:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 17:00 تا 17:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

روی جلد هر جمعه ساعت 17:00 تا 17:30 از رادیو فرهنگ

این برنامه با موضوع معرفی کتابهای تازه منتشر شده و مرجع در حوزه های هنرهای هفتگانه

همکاران ما