صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

زمان پخش: سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه: 45 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

با موضوع کار و اشتغال و معرفی کسب و کارهای مختلف از جمله مشاغل خانگی و کوچک

همکاران ما