صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 4:30 به مدت 10 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 4:30

مدت برنامه: 10 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

در این برنامه به معرفی امامزاده ها و بقاع متبرکه می پردازد.

همکاران ما