در آستان هر روز از ساعت 4:30 به مدت 10 دقیقه

رادیو فرهنگ

در آستان

در آستان

در این برنامه به معرفی امامزاده ها و بقاع متبركه می پردازد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 4:30

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
در آستان