صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سفر به سرزمین واژه ها

سفر به سرزمین واژه ها

چهارشنبه از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

زمان پخش:چهارشنبه

ساعت پخش برنامه:18:30

مدت برنامه:30دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

سیری در نمایشگاههای جهانی کتاب

همکاران ما