سفر به سرزمین واژه ها چهارشنبه از ساعت 22:00 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سفر به سرزمين واژه ها

سفر به سرزمین واژه ها

سیری در نمایشگاههای جهانی كتاب

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه:30دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
سفر به سرزمین واژه ها