صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 18:30تا 19:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 18:30تا 19:00

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ

برنامه ی چهار اثر هر هفته به معرفی آثار ملی ثبت شده می پردازد . این برنامه هر جمعه از ساعت 18/30تا19/00 به مدت سی دقیقه از رادیو فرهنگ پخش می شود .

همکاران ما