بیتابیت 22:30 از ساعت شنبه ها تا پنج شنبه ها به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

بيتابيت

بیتابیت

بررسی موسیقی های بهاری ایران زمین

كاری از گروه تولید و تامین

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 22:30

ساعت پخش برنامه: شنبه ها تا پنج شنبه ها

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بیتابیت