بهار نو هر روز از ساعت 03:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

بهارنو

بهار نو

معرفی برجسته ترین بهاریه های شعر و ادب فارسی

کاری از گروه تولید و تامین

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 03:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بهارنو