شیرین مثل هر روز از ساعت 02:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

شيرين مثل

شیرین مثل

ضرب المثل های شیرین فارسی و بررسی ریشه آن

كاری از گروه تولید و تامین

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 02:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
شیرین مثل