صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه 30 فروردین ساعت از ساعت 12:45 به مدت 150 دقیقه

زمان پخش: دوشنبه 30 فروردین ساعت

ساعت پخش برنامه: 12:45

مدت برنامه: 150 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

ویژه برنامه تحویل سال 1396، گفتگو با اهالی فرهنگ، آداب و رسوم اقوام، مروری بر تاریخ تحویل سال، آیین های ایرانیان در هنگام تحویل سال نو

ویژه برنامه تحویل سال 1396، گفتگو با اهالی فرهنگ، آداب و رسوم اقوام، مروری بر تاریخ تحویل سال، آیین های ایرانیان در هنگام تحویل سال نو

همکاران ما