صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هرروز در ایام نوروز ساعت از ساعت 09:00 به مدت 180 دقیقه

زمان پخش: هرروز در ایام نوروز ساعت

ساعت پخش برنامه: 09:00

مدت برنامه: 180 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

آیین های نوروزی، بازی های نوروزی، طبیعت گردی، آداب و رسوم نوروزی در استان های مختلف، نمایش های نوروزی

آیین های نوروزی، بازی های نوروزی، طبیعت گردی، آداب و رسوم نوروزی در استان های مختلف، نمایش های نوروزی

همکاران ما