صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز در ایام نوروز ساعت از ساعت 7:00 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: هر روز در ایام نوروز ساعت

ساعت پخش برنامه: 7:00

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

قرائت داستان های کوتاه طنز از نویسندگان ایرانی و خارجی و معرفی کوتاه نویسندگان

قرائت داستان های کوتاه طنز از نویسندگان ایرانی و خارجی و معرفی کوتاه نویسندگان

همکاران ما