صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز در ايام نوروز ساعت از ساعت 07:40 به مدت 15 دقيقه

زمان پخش:هر روز در ایام نوروز ساعت

ساعت پخش برنامه:07:40

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

قرائت داستان های کوتاه طنز از نویسندگان ایرانی و خارجی و معرفی کوتاه نویسندگان

قرائت داستان های کوتاه طنز از نویسندگان ایرانی و خارجی و معرفی کوتاه نویسندگان

همکاران ما