صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 15:15 به مدت 45 دقیقه

زمان پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 15:15

مدت برنامه: 45 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

پرورش ذهن و خلاقیت برای تحلیل و تفکر با بکارگیری قصه برای کودکان و نوجوانان

همکاران ما