صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 16:30 به مدت 30دقيقه

زمان پخش:جمعه

ساعت پخش برنامه:16:30

مدت برنامه:30دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

هنر - صنعت مجموعه داری و اهمیت آن

هنر - صنعت مجموعه داری و اهمیت آن

همکاران ما