صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت 19:30 به مدت یك ساعت

زمان پخش: پنج شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 19:30

مدت برنامه: یک ساعت

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

نام‌آوران ایران زمین

همکاران ما