صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت ساعت 21 به مدت یك ساعت

زمان پخش: پنج شنبه ها

ساعت پخش برنامه: ساعت 21

مدت برنامه: یک ساعت

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

معرفی چهره های شاخص علمی و فرهنگی ایران زمین

همکاران ما