صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 19:30 تا 20:30 به مدت یك ساعت

زمان پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 19:30 تا 20:30

مدت برنامه: یک ساعت

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

نام‌آوران ایران زمین

همکاران ما