صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت ساعت 21 به مدت یك ساعت

زمان پخش:پنج شنبه ها

ساعت پخش برنامه:ساعت 21

مدت برنامه:یک ساعت

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

معرفی چهره های شاخص علمی و فرهنگی ایران زمین

همکاران ما