سیم و زر دوشنبه از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

سیم و زر

این برنامه به نقد و بررسی كتاب اختصاص دارد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه

ساعت پخش برنامه: 12:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
سیم و زر