صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 21:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

این برنامه به نقد کتاب اختصاص دارد که هر هفته با حضور نویسنده و مترجم کتاب های حوزه های مختلف و همچنین یک منتقد مرتبط با حوزه کتاب مورد نظر پخش می شود.در این برنلمه همچنین بخش هایی از کتاب خوانده می شود.

همکاران ما