صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ها از ساعت 17 تا 17:30 به مدت 30دقیقه

زمان پخش: یکشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 17 تا 17:30

مدت برنامه: 30دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

معرفی هنرمندان و معرفی آثارشان

همکاران ما