صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه و دوشنبه از ساعت 21:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش:شنبه و دوشنبه

ساعت پخش برنامه:21:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

بررسی محتوایی شاهنامه

بررسی محتوایی شاهنامه