صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه و سه شنبه از ساعت 16 تا 16:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: دوشنبه و سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 16 تا 16:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

بررسی محتوایی شاهنامه

بررسی محتوایی شاهنامه