عصرانه با تاریخ و عصرانه با اندیشه سه شنبه و جمعه از ساعت 17:00 به مدت 90دقیقه

رادیو فرهنگ

عصر فرهنگ (تاریخ و اندیشه)

عصرانه با تاریخ و عصرانه با اندیشه

تاریخ و اندیشه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سه شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 17:00

مدت برنامه:90دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
عصر فرهنگ (تاریخ و اندیشه)