صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 06:15 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 06:15

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

آشنایی با مردم شناسی اقوام مختلف ایران

همکاران ما