صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: ساعت 20:00

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

تحلیل مهمترین رویدادهای فرهنگی ، علمی و هنری

همکاران ما