صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش:هر روز

ساعت پخش برنامه:ساعت 20:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

تحلیل مهمترین رویدادهای فرهنگی ، علمی و هنری

همکاران ما