صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 17:15 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش:هر روز

ساعت پخش برنامه:17:15

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

بازخوانی حوادث و رخدادها و ماجراهای جالبی که در تاریخ ایران و جهان اتفاق افتاده است

بازخوانی حوادث و رخدادها و ماجراهای جالبی که در تاریخ ایران و جهان اتفاق افتاده است

همکاران ما