صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 17:15 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 17:15

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

بازخوانی حوادث و رخدادها و ماجراهای جالبی که در تاریخ ایران و جهان اتفاق افتاده است

بازخوانی حوادث و رخدادها و ماجراهای جالبی که در تاریخ ایران و جهان اتفاق افتاده است

همکاران ما