صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 15:15 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: شنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 15:15

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

اطلاع رسانی مهمترین اخبار و رویدادهای فرهنگی ایران

اطلاع رسانی مهمترین اخبار و رویدادهای فرهنگی ایران