صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش:هر روز

ساعت پخش برنامه:13:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

تحلیل و بررسی رویدادهای ادبی و هنری کشور