صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 13:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

تحلیل و بررسی رویدادهای ادبی و هنری کشور