صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ، دوشنبه، پنج شنبه و جمعه از ساعت 10:30 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش:شنبه ، دوشنبه، پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه:10:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

مستند شخصیت ها و رخدادهای تاریخ

همکاران ما