صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه، دوشنبه، پنج شنبه و جمعه از ساعت 8:30 به مدت 90دقیقه

زمان پخش: شنبه، دوشنبه، پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 8:30

مدت برنامه: 90دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000558

فرهنگ مردم و آشنایی با مردم شناسی سرزمین ایران