هفت كوچه شنبه دو شنبه پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 90 دقیقه

هفت كوچه

فرهنگ مردم استان های مختلف كشور و آشنایی باآیین ها، آداب و رسوم اقوام و مردم سرزمین ایران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه دو شنبه پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 09:00

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000558

عوامل برنامه

دسترسی سریع
هفت كوچه