هفت کوچه چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه و شنبه از ساعت 09:00 به مدت 90 دقیقه

هفت کوچه

فرهنگ مردم استان های مختلف کشور و آشنایی باآیین ها، آداب و رسوم اقوام و مردم سرزمین ایران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه و شنبه

ساعت پخش برنامه: 09:00

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000558

عوامل برنامه

دسترسی سریع
هفت کوچه