صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر بامداد از ساعت 4 بامداد به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: هر بامداد

ساعت پخش برنامه: 4 بامداد

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

ازتاب سخنرانی های برگزار شده در محافل ادبی ، فرهنگی ، علمی و هنری

همکاران ما