صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر بامداد از ساعت 4 بامداد به مدت 30 دقیقه

زمان پخش:هر بامداد

ساعت پخش برنامه:4 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

ازتاب سخنرانی های برگزار شده در محافل ادبی ، فرهنگی ، علمی و هنری

همکاران ما