در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

در مسیر توسعه

برنامه ای از رادیو فرهنگ و فراكسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه هر هفته

ساعت پخش برنامه: 10:30

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
در مسیر توسعه