آیین بهره برداری از کتابخانه عمومی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

آیین بهره برداری از کتابخانه عمومی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با بیش از 3000 عنوان جلد کتاب توسط گروه جهادی شهداء با همکاری رادیو فرهنگ
روز پنجشنبه 14 اسفندماه در استان زنجان، شهرستان خدابنده، روستای پابند انجام شد.

1399/12/16
|
12:46
دسترسی سریع