كتاب بان شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

كتاب بان

نگاهی به شعر و ترویج خواندن برای نوجوانان در رادیو فرهنگ

برنامه «كتاب بان» امروز شنبه 20فروردین ، با نگاهی به شعر و ترویج خواندن برای نوجوانان با تكیه به مساله كتابخوانی از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1401/01/20
|
10:23

علی اكبر زین‌العابدین كارشناس مجری برنامه«كتاب بان» در برنامه این هفته میزبان حدیث لزرغلامی ؛ شاعر و نویسنده كودك و نوجوان است و با وی درباره موضوع شعر و ترویج خواندن برای نوجوانان گفت و‌گو می كند.

برای ترویج كتابخوانی، خانواده نقش بسیار مهمی ایفا می‌كند. بعد از خانواده، مربیان و آموزگاران می‌توانند در علاقه‌مند كردن كودكان به كتابخوانی، نقش موثری داشته باشند.

یكی از راه های ترویج مطالعه بهره گیری از شعر و علاقه مندی كودكان و نوجوانان به آن است اولین مواجهه كودك با ادبیات از طریق شعر و‌لالایی شكل می گیرد ، فرهنگ شعر و ترویج خواندن برای كودكان و نوجوانان باید در خانواده و در روند جامعه پذیری اولیه آغاز شود و در مرحله اولیه با ادبیات شفاهی و در ادامه انتخاب كتاب های مناسب است كه در این برنامه پیشنهاداتی برای ترویج فرهنگ كتابخوانی در بخش های مختلف بر پایه نقش اشعار در این زمینه بیان می شود.
همچنین با توجه به رسالت برنامه در بخشی معرفی مروجان كتابخوانی در كشور پرداخته می شود و شنوندگان این هفته با « دكتر محمدرضا اسلامی» فعال ترویج كتابخوانی از شهر سرخه استان سمنان آشنا می شوند و وی درباره تجربیات خود در این زمینه سخن می‌ گوید.
برنامه «كتاب بان» به تهیه كنندگی فریده گودرزی با اجراكارشناسی علی اكبر زین العابدین از گروه كتاب رادیو فرهنگ ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع
كتاب بان