اتاق فرهنگ شنبه هر هفته از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

اتاق فرهنگ

بررسی نقش ممانعتی خودتحریمی ها برای تولید در "اتاق فرهنگ"

رادیو فرهنگ در برنامه "اتاق فرهنگ" پنجشنبه (7 بهمن ماه) موضوع خود تحریمی ها به عنوان موانع یر راه تولید و كسب و كار داخلی بررسی می شود.

1400/11/07
|
17:17

برنامه اتاق فرهنگ با محوریت گفت و گو با اصناف فرهنگی در حوزه شعار سال هر هفته پنجشنبه از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.
این هفته نیزامیر محمد سبحانی نیا سردبیر پایگاه خبری كارو نشان مهمان برنامه "اتاق فرهنگ" است تا در گفت و گو با ایشان موضوع خود نفش تحریمی در جلوگیری از رشد تولید داخلی بررسی شود.
برنامه "اتاق فرهنگ" به تهیه كنندگی فاطمه حق وردی پنج شنبه ها ساعت 20:00 روی موج 106مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

دسترسی سریع
اتاق فرهنگ