سكوت كتاب یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سكوت كتاب

داستان ترجمه از زبان یك مترجم جوان در رادیو فرهنگ

كارشناس برنامه «سكوت كتاب» یكشنبه 27 مرداد با اسدالله حقانی، مترجم درباره داستان ترجمه گفت‌وگو می‌كند.

1398/05/27
|
13:30

برنامه «سكوت كتاب» یكشنبه27 مردادماه با دعوت از اسدالله حقانی، مترجم و فیلمنامه نویس ایرانی، سیر تكوینی در روند كاری یك مترجم را بررسی می‌كند.
برنامه «سكوت كتاب» كاری از گروه كتاب رادیو فرهنگ، به تهیه كنندگی رضا غیور، یكشنبه‌ها از ساعت 17:30 به مدت 30دقیقه با موضوع آسیب شناسی چرخه نشر كتاب در ایران روی موج اف ردیف 106 مگاهرتز پخش می‌شود.

دسترسی سریع
سكوت كتاب