پخش مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی یكشنبه،سه شنبه و چهارشنبه از ساعت حوالی 8 صبح تا قبل از اذان ظهر به مدت متغیر

رادیو فرهنگ

پخش مذاكرات علني مجلس شوراي اسلامي

طرح شفافیت آرای نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه شد

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: طرح شفافیت آرای نمایندگان در چارچوب بسته اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس تقدیم هیئت رئیسه شد.

1399/08/24
|
10:48

سمیه محمودی با اشاره سرانجام طرح شفافیت آرا نمایندگان، اظهار داشت: کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس کار بررسی و رسیدگی به 10 بسته پیشنهادی اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس را در دستور کار دارد که این بسته‌ها پس از بررسی کارشناسی در نشست‌های هفتگی این کمیسیون به نوبت بررسی شده است.

وی در تشریح بسته‌های دهگانه اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، بیان داشت: شفافیت آرای نمایندگان، صیانت از مجلس و نمایندگان ــ کارآمدی مجلس در عرصه قانون‌گذاری، کارآمدی مجلس در عرصه نظارت ــ بازنگری در نقش و اثربخشی هیئت رئیسه، بازنگری در ساختار و تشکیلات شبکه نیروی انسانی مجلس، بازنگری در نقش و اثربخشی کمیسیون‌ها، تسریع در نحوه رسیدگی به اعتبارنامه‌ها، بازنگری در نحوه جابجایی نمایندگان در کمیسیون‌ها، همچنین بازنگری در فعالیت و اختیار کمیسیون اصل نود مجلس از بسته‌های مطروحه برای اصلاح آئین ‌نامه در جهت کارآمدتر کردن قوه مقننه است.

نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد:بخشی از یکی از این بسته ها در صحن مجلس مطرح شد که کلیات آن مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
خبرگزاری خانه ملت

دسترسی سریع
پخش مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی