پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی یكشنبه،سه شنبه و چهارشنبه از ساعت حوالی 8 صبح تا قبل از اذان ظهر به مدت متغیر

رادیو فرهنگ

پخش مذاكرات علني مجلس شوراي اسلامي

تصویب كلیات طرح الحاق یك ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با كلیات الحاق یك ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موافقت كردند.

1401/09/13
|
12:38

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یكشنبه مجلس، در جریان ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی الحاق یك ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با كلیات این طرح موافقت كردند.

در ماده واحده این طرح آمده است:

«ماده واحده- یك ماده به شرح زیر به عنوان ماده (71 مكرر) به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 24/ 07/ 1400 الحاق می‎شود:

«ماده 71 مكرر- به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون:

الف- در اجرای مواد این قانون در خصوص استفاده از امتیازات و تسهیلات،‌ با هدف تشویق فرزندآوری، چنانچه به موجب قوانین خاصی، پرداخت این تسهیلات یا ارائه امتیازات، موكول به رعایت شرایط معینی گردیده و یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانك‌ها و موسسات اعتباری مكلفند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.

ب- در صورتی كه متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانكها و موسسات اعتباری غیربانكی یا دارای چك برگشتی باشند، بانك‌ها و موسسات اعتباری مكلفند با درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را پس از تسویه حداقل پنجاه درصد (50%) بدهی ها و تعهدات مذكور از محل این تسهیلات، پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می شود.

ج- بانك‎ها و موسسات اعتباری غیربانكی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را نسبت به سایر تكالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی‌های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه عمل نمایند.»
منبع: ایسنا

دسترسی سریع
پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی