صبح به وقت فرهنگ هر روز صبح از ساعت 6:05 تا 7:10 به مدت 65 دقیقه

رادیو فرهنگ

صبح به وقت فرهنگ

نگاهی به تقدم تعلیم یا تربیت در صبح به وقت فرهنگ

برنامه « صبح به وقت فرهنگ» امروز به سوال تقدم تعلیم و تربیت بر یكدیگر می‌پردازد.

1400/12/08
|
09:58

در اسلام، بین تعلیم و تربیت تفاوت وجود دارد، جدا از اینكه چه تفاوت‌هایی میان تعلیم و تربیت است، بحث مهم، بحث تقدم تعلیم و تربیت بر یكدیگر است. این مسئله نیز با بررسی آیات قرآن كریم قابل حل شدن است و با جستجو در فرآن كریم می توان در آیات مختلفی این بحث تقدم را مشاهده نمود.
در رابطه با تقدم تعلیم و تربیت می توان گفت كه در قرآن كریم تربیت تاكید زیادی شده است و عامل شقاوت و سعادت انسان ها، تربیت معرفی شده است و بنابراین در اهمیت تربیت شكی نیست. بنابراین در مواردی كه تقدم ارزشی مطرح است، تربیت مقدم بر تعلیم است.
اما از آنجا كه از نظر زمانی تعلیم زودتر مطرح می گردد، مقدم بر تربیت است. 

در برنامه « صبح به وقت فرهنگ» روز یكشنبه 8 اسفند ماه به این سوال كه "به نظر شما تعلیم مقدم است یا تربیت؟چرا؟ " پاسخ داده می‌شود.
برنامه « صبح به وقت فرهنگ »هر روز ساعت 6:30 تا 7:55 از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می شود.

دسترسی سریع
صبح به وقت فرهنگ