صبح به وقت فرهنگ هر روز صبح از ساعت 6:05 تا 7:10 به مدت 65 دقیقه

رادیو فرهنگ

صبح به وقت فرهنگ

نگاهی به نقش تفكر اقتصادی در پیشرفت سطح تربیتی افراد جامعه در "صبح به وقت فرهنگ "

برنامه «صبح به وقت فرهنگ» امروز نگاهی به نقش تفكر اقتصادی در پیشرفت سطح تربیتی افراد یك جامعه دارد.

1400/12/01
|
07:51

در برنامه « صبح به وقت فرهنگ» یكشنبه اول اسفند ماه به این سوال كه "تفكر اقتصادی چه نقشی در پیشرفت سطح تربیتی افراد یك جامعه دارد؟ " پاسخ داده می‌شود.
موفقیت تحصیلی به علل و عوامل متعددی بستگی دارد كه نبود و یا نقصان هركدام از این عوامل موجبات افت تحصیلی را فراهم می سازد هوش و استعداد تحصیلی یادگیرنده ، عوامل محیطی و عوامل خانوادگی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. زندگی متعارف و متعادل می تواند زمینه بسیار مناسبی برای رشد و پرورش فرزندان باشد. در محیط های فقیر امكان رشد متعادل فرزندان غیر ممكن و یا بسیاراندك است. نكته مهم دیگر در خصوص مسائل اقتصادی وضعیت تغذیه دانش اموزان می باشد وهرگز نباید فراموش كرد كه این امر عامل مهمی برای حفظ سلامت و تعادل كودك در امر رشد است و در ذهن و فكر افراد تاثیر میگذارد. مشكل مالی خانواده ها مشكل مهمی می تواند باشد كه در موفقیت فرزندانشان تاثیر مستقیم دارد خانواده ی كه نتواند از كودكی تغذیه مناسب جسمی و روحی برای فرزندانش تهیه نماید، مسلما در طول دوران تحصیل هم نمی‌تواند فرزاندانش را در كلاسهای تقویتی یا آموزشی قرار دهد كه همه ی اینها به طور مستقیم و غیر مستقیم در وضعیت تحصیلی دانش آموزان موثر خواهد بود.
نقش خانواده در موفقیت تحصیلی فرزندان آن چنان حائز اهمیت است كه به هیچ بهانه قابل كتمان نیست بنابراین باید با در نظر گرفتن تاثیرات مثبت وضع عملكرد خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان، همواره كوشش و اهتمام بیشتری در بالا بردن میزان رفاه بیشتر خانواده و تامین نیازهای اقتصادی آنها به عمل آید.

از این رو در برنامه امروز با نگاه به نقش تفكر اقتصادی در پیشرفت سطح تربیتی افراد یك جامعه، به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
برنامه « صبح به وقت فرهنگ »هر روز از ساعت 6:30 تا 7:55 از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می شود.

دسترسی سریع
صبح به وقت فرهنگ