قلمرو فرهنگ شنبه ها از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

قلمرو فرهنگ

بازشناخت جریان‌ها و شخصیتهای موثر در شعر انقلاب از اهداف همایش سرود و سروده های انقلاب اسلامی

صادقی منش در رادیو فرهنگ مطرح كرد ::بازشناخت جنبه های ادبی جریانی كه پس از انقلاب اسلامی در ایران و خاور میانه براه افتاد رسالت اصلی ما در برگزاری «نخستین همایش ملی سرود و سروده های انقلاب اسلامی و بزرگداشت حمید سبزواری» است.

1401/03/21
|
12:10

علی صادقی منش، دبیر علمی «نخستین همایش ملی سرود و سروده های انقلاب اسلامی با محوریت بزرگداشت حمید سبزواری» در برنامه «وطن فارسی» رادیو فرهنگ، بازشناخت جریان‌ها و شخصیتهای اثرگذار را از رسالت‌های دانشگاه دانست و گفت: انقلاب اسلامی یك جریان بزرگ اجتماعی، سیاسی، هنری، و ادبی در ایران و خاورمیانه ایجاد كرد و از اینرو ضرورت دارد كه این انقلابِ جریانساز، از ابعاد مختلف بصورت علمی بررسی شود و ما در این همایش درپی بازشناخت جنبه های ادبی جریانی هستیم كه با انقلاب اسلامی براه افتاد و هنوز میشود آثار انرا در جای جای ایران و خاورمیانه ردیابی كرد.
صادقی منش با اشاره به محل برگزاری همایش افزود: برای بازشناخت این جریان بزرگ اجتماعی از منظر ادبی، قطعا سبزوار بهترین گزینه است، كه در پیشینه خود از دوره سربداری تا امروز، ادبای انقلابی بسیاری داشته و «حمید سبزواری» یكی از مشهورترینِ این ادباست، كه در این همایش تمركز ویژه ای در شعر و شخصیت او داریم، و در همین راستا، برگزاری نشستهای علمی باحضور استادان و پژوهشگران حوزه شعر و ادب انقلاب اسلامی در روزهای شنبه (11تا 13) و یكشنبه (15تا17) در دانشگاه حكیم سبزواری از برنامه های اصلی این همایش است.
دبیر علمی این همایش رونمایی از كتاب «سرود سرو آزادی» را از دیگر برنامه های این همایش عنوان كرد و گفت: كتاب «سرود سرو آزادی» حاصل فراخوان دلنوشته ای است كه پیشتر داده ایم و استادان ادب فارسی حوزه ادبیات پایداری از سراسر كشور ما را یاری كردند تا یك اثر وزین علمی تدوین كنیم كه در روز همایش رونمایی خواهد شد.

دسترسی سریع
قلمرو فرهنگ