در مسیر پیشرفت دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

وضعیت بیمه شدگان تأمین اجتماعی در كشور

مهدی شكوری: نیمی از جمعیت كشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

1401/06/29
|
12:10

مهدی شكوری، مدیركل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، در گفتگو با برنامه «در مسیر پیشرفت» با موضوع «ضریب نفوذ بیمه تامین اجتماعی در كشور» از رادیو فرهنگ گفت: حدود 45میلیون نفر از جمعیت كشور تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند كه از این تعداد، 15میلیون بیمه شده اصلی اند؛ یعنی خودشان مبادرت به پرداخت حق بیمه میكنند(در قالب خویش فرما یا كارفرما) كه با افراد خانوادهایشان حدود 45 میلیون نفر یا همان نیمی از جمعیت كشور می‌شوند، و بقیه جزء صندوق های بیمه های اجتماعی مثل بازنشستگی كشوری، صندوق نیروهای مسلح، روستایی و عشایر، و سایر صندوق های اختصاصی دیگر هستند.
وی همچنین با اشاره به زیر پوشش بیمه نبودن بخشی از جمعیت كشور گفت: علیرغم آمار بالای پوشش بیمه در كشور، هنوز همه آحاد كشور زیر پوشش بیمه قرار نگرفته اند و در سیاست‌های ابلاغی، بر نظام تامین اجتماعی چند لایه اشاره شده است؛ بخشی از بیمه های اجتماعی، مشاركت بیمه شده، كارفرما و دولت را میطلبد، و بخشی هم، حمایت اجتماعی كه باید دولت و مجلس پای كار بیایند تا ما بتوانیم از محل منابع عمومی حمایتشان كنیم؛ چرا كه خیلی از افراد جامعه در برخی استان‌های محروم به خاطر مشكلات معیشتی توان پرداخت حق بیمه را ندارند و باید با كمك دولت و مجلس، شرایط زیر پوشش قرار گرفتن آنها فراهم شود.
وی افزود: سند بالادستی و قوانین كافی و لازم در این خصوص را داریم و خوشبختانه مجلس هم اراده لازم در این خصوص را دارد و در قانون بودجه پارسال و امسال پیش‌بینی شده است كه این اتفاق رقم بخورد و ما بتوانیم حدود 25 درصد جمعیت كشور كه تحت پوشش هیچ نظام بیمه‌ای نیستند را هم تحت پوشش قرار دهیم.
وی همچنین با تاكید بر اینكه بیمه بیكاری در ایام كرونا افزایش یافته است افزود: ما در ایام كرونا بر اساس مصوبه ستاد ملی كرونا، یك میلیون و 268 هزار نفر ماه، را مقرری بیكاری دادیم؛ یعنی جمعیت مقرری بگیران بیكاری ما در اسفند 98، 226 هزار نفر بود و یك مرتبه بیش از 400 هزار نفر در ماه، اضافه شدند و ما از اسفند 98 تا پایان اردیبهشت 99 یعنی مدت سه ماه این مقرری را دادیم، ولی خوشبختانه با بهبود شرایط، كسب و كارها دوباره برگشتند و رستوران ها و باشگاهها فعال شدند و الان آمار بیكاری ما 169 هزار نفر است؛ یعنی كاهش یافته است و بیمه‌شده ما پارسال 14 میلیون و 200 الی 300 هزار نفر بوده است و امسال بیش از 15 میلیون نفر شده است؛ یعنی در پی تعریف یك برنامه تحولی ما، این اتفاق افتاده است.
وی همچنین توجه به «خانواده» را رویكرد اصلی برنامه تحولی بیمه تامین اجتماعی عنوان كرد و گفت: در این برنامه تحولی بیمه افراد خانواده، زنان و دختران و دانشجویان را تعریف كرده و سعی كرده ایم این چتر حمایتی را گسترده تر ببینیم.
وی افزود: پارسال بیش از 300 هزار نفر به جمعیت زیر پوشش بیمه اضافه شد و امسال طبق هدف گذاری های انجام شده باید یك میلیون نفر به جمعیت بیمه شده در باب خانواده و آنها كه ماهیت اختیاری دارند اضافه شود، و این ماهیت اختیاری، نیازمند فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است كه این گروه ها را برای بیمه شدن مجاب كند.
وی همچنین رفتن به سمت بیمه فراگیر را نیازمند حمایت قانون گذار دانست و گفت: بسیاری از كارفرماها و كسب و كارها را داریم (كه چند میلیون نفر هستند) و به دلیل ماهیت اختیاری بیمه، تحقق این امر نیازمند حمایت قانون گذار است و اگر قرار است به سمت بیمه فراگیر برویم قطعاً حل نمی‌شود مگر اینكه قانونگذار در این خصوص ورود كند و كارفرمایان را مكلف كند.
وی افزود: باید برای كارفرماها و برای دهك‌های پایین جامعه در مناطق كمتر برخوردار "بسته های خاصی" را تعریف كنیم و با حمایت و كمك دولت خدمات ارائه دهیم و درصد قابل توجهی از آن حق بیمه را از دولت كمك بگیریم و برای این كار تخصیص دهیم چرا كه ما در این خصوص تكلیف داریم.
وی همچنین با اشاره به اصل 29 قانون اساسی، برخورداری از بازنشستگی، پیری، در راه ماندگی، ازكارافتادگی، استفاده از خدمات درمانی و مراقبت های بهداشتی را حق همگانی دانست كه تكلیف دولت است تا بستر را فراهم آورد و از منابع بودجه‌های عمومی تقویت كند و در جهت پوشش بیمه فراگیر مردم اقدام شود.
وی همچنین با اشاره به ماده یك قانون تامین اجتماعی گفت: تامین اجتماعی برای تامین و گسترش انواع بیمه های اجتماعی تاسیس شده است و باید گروههای هدف را شناسایی كند و همه افراد اعم از آنها كه بستر بیمه شدن دارند یا ندارند را شناسایی و برایشان بستر بیمه شدن فراهم كنند.
وی همچنین با اشاره به سیاست‌های اخیر ابلاغی مقام رهبری در فروردین امسال گفت: آنجا هم سخن از بیمه تامین اجتماعی فراگیر با رویكردی نظام مند، توانمندساز، كارآمد، جامع، شفاف، یكپارچه، و كرامت بخش و عدالت بنیان مطرح است كه همه اینها نیاز به كالبد شكافی دارد؛ یعنی برای داشتن یك بیمه تامین اجتماعی گسترده باید ببینیم كاستی های ما كجاست و جامعه هدف مان تا چه اندازه محقق شده است.

دسترسی سریع
در مسیر توسعه