در مسیر پیشرفت دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

«ضریب نفوذ دسترسی به تامین اجتماعی»

محمد خدابخشی: توزیع خدمات بیمه ای، در مناطق مختلف كشور، باید با نگاه منصفانه صورت گیرد.

1401/06/29
|
12:10

دكتر محمد خدابخشی ،رئیس فراكسیون توسعه متوازن، در برنامه «در مسیر پیشرفت» با موضوع «ضریب نفوذ دسترسی به تامین اجتماعی» در كشور گفت: حمایت ها و توزیع خدمات بیمه ای در مناطق مختلف كشور سلیقه‌ای بوده است و باید با نگاه منصفانه به مناطق مختلف كشور صورت گیرد.
وی همچنین آمار ارائه شده در خصوص بیمه در كشور را دور از واقعیت دانست و گفت: بر اساس آمار مركز آمار ایران، ضریب نفوذ بیمه در سالهای 94 ، 95، 96 و 97 به ترتیب 56 درصد ، 53درصد، 53درصد و 52 درصد بوده است و این روند بیانگر آن است كه ضریب نفوذ در دو سال اخیر خصوصاً با وجود شرایط تحریم و كرونا نمی تواند با این رقم های اعلام شده زیاد متفاوت باشد، و اگر اعداد و ارقام و شاخص‌ها دقیق نباشد نمی‌توان به نتایج و برنامه های دقیق تری رسید.
وی همچنین استان بوشهر را دارای رتبه نخست ضریب نفوذ بیمه در كشور عنوان كرد و گفت: ضریب نفوذ بیمه در استانهایی مثل بوشهر و سمنان بالاست ولی برای استان هایی چون سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، كردستان و لرستان بسیار پایین است و اهتمام و اقدام ویژه دولت، سازمان تامین اجتماعی، و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در مناطق كم برخوردار ضروری است.
وی تاكید كرد: در برنامه هفت توسعه كشور نیز كه سیاستهای كلی اش را مقام رهبری ابلاغ كردند و دولت در حال تدوین لایحه ی آن است نیز ما با رویكرد حمایتی به این مقوله عمل خواهیم كرد و انتظار داریم كه ارائه خدمات بیمه ای در مناطق كم برخوردار با رویكرد منصفانه صورت گیرد.

دسترسی سریع
در مسیر توسعه