در مسیر پیشرفت دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

هدایت منابع بانك‌های خصوصی به سمت اقتصاد مولد و حضور در بخش واقعی اقتصاد ضروری است

شیخ حسینی در رادیو فرهتگ‌گفت:در مقایسه با بانك‌های توسعه‌ای و دولتی و به طور خاص بانك‌های توسعه‌ای، عمده هدایت جریان نقدینگی به سمت استان‌های كمتر برخوردار است .

1401/03/10
|
09:39

مدیرعامل بانك توسعه تعاون كشور در رادیو فرهتگ‌گفت:در مقایسه با بانك‌های توسعه‌ای و دولتی و به طور خاص بانك‌های توسعه‌ای، عمده هدایت جریان نقدینگی به سمت استان‌های كمتر برخوردار است اما در بانك‌های خصوصی برعكس است كه وزارت اقتصاد و بانك مركزی به عنوان یك نهاد حاكمیتی باید
منابع بانك‌های خصوصی را به سمت اقتصاد مولد و حضور در بخش واقعی اقتصادهدایت كنند

بانكها پیشران اقتصاد كشور و تامین كننده بیش از 80 درصد منابع مالی و اقتصادی كشور هستند
مدیرعامل بانك توسعه تعاون كشور، در رادیو فرهنگ گفت :
محمد شیخ حسینی، مدیرعامل بانك توسعه تعاون كشور، در برنامه زنده «در مسیر توسعه» شبكه رادیویی فرهنگ با موضوع « سپرده های بانكی و توسعه متوازن استان ها»، بانكها را پیشران اقتصاد كشور و تامین كننده بیش از 80 درصد منابع مالی و اقتصادی كشور دانست و گفت: آمار و ارقام نشان می‌دهد نسبت مصارف منابع بانك‌ها در حال حاضر حدود 75 درصد است؛ یعنی به طور متوسط از حدود 5000 همت منابع بانكی حدود 4000 همت مصرف شده است؛ یعنی حدود 75 درصد، و بیش از 60 درصد منابع بانكی در استان تهران است .

وی در تقسیم بندی سهم استان‌های كمتر برخوردار از مصارف این نسبت، در مجموعه كل سیستم بانكی بیان داشت :سهم استان چهارمحال و بختیاری از منابع بانكی، 6 دهم درصد است اما سهم مصارفش 8دهم درصد است،سهم استان ایلام از منابع بانكی 3دهم درصد است اما سهم مصارفش 4 دهم درصد است،سهم استان كهكیلویه و بویر احمد از منابع بانكی 3 دهم درصد است اما سهم مصارفش 4درصد است، استان لرستان از منابع بانكی7 دهم درصد سهم‌گرفته و مصارفش 8درصد است.
مدیرعامل بانك توسعه تعاون كشور، ادامه دادم: طبق آمار در مجموع بانك‌ها، استان های كوچك تر بیشتر مصرف كننده اند و از مازاد سایر استان‌هایی كه مصرف شان كمتر بوده است، استفاده كرده‌اند و ما در بانك‌های خصوصی نسبت مصارف و منابع شان پایین و گاه زیر 50 تا 60 درصد است و این در بانك‌های توسعه‌ای برعكس است و نسبت ما بالای 100 درصد است؛ یعنی بیش از منابع مان مصرف كرده ایم؛ مثلاً در استان ایلام 149 درصد مصرف كرده ایم، در خراسان جنوبی 126 درصد، در خراسان شمالی 204 درصد، در كردستان 190 درصد، در لرستان 143 درصد، در كهگیلویه و بویر احمد 23 درصد، و در تهران 87 درصد؛ یعنی این روند و نسبت ها در بانك‌های توسعه‌ای در مقایسه با بانك‌های توسعه‌ای و دولتی و به طور خاص بانك‌های توسعه‌ای، عمده هدایت جریان نقدینگی به سمت استان‌های كمتر برخوردار است اما در بانك‌های خصوصی برعكس است.
شیخ حسینی افزود: استان تهران را میتوان استثنا قائل شد چرا كه خیلی از شركت‌ها و بانك‌ها و كارخانه ها كه در سایر استان‌ها هستند، عمدتاً از منابع داخلی بانك ها كه برای نقدینگی استفاده می كنند از طریق دفاتر شان در تهران است در حالی كه این تسهیلات می رود در محل آن استان‌ها مصرف می‌شود و گاه قسمت عمده‌ای از منابع آنها هم ممكن است به تهران بیاید.
وی تاكید كرد: رویكرد بانك های دولتی و توسعه ای، هدایت نقدینگی شان به سمت استان های كوچك و شهرستان شهرستان های كوچك است كه زیرساخت اقتصادی شان ضعیف است و نتوانستند رشد اقتصادی و زیرساخت های شان را تقویت كنند، و در بانك‌های خصوصی برعكس است.
مدیرعامل بانك توسعه تعاون كشور، نقش بانك‌ها را در توسعه نامتوازن چندان پررنگ ندانست و گفت: در سنوات قبل برخی استان‌های برخوردار از تامین مالی، از ارزهای یارانه دار دهه 60 و دهه 70 استفاده كردند و زیرساخت های اقتصادی شان را تجهیز و تقویت كردند و جذب سرمایه و توسعه هم در این استانها اتفاق افتاده است و دولت باید سیاست هایی داشته باشد كه بتواند به استان هایی كه از این توسعه عقب مانده اند، كمك كند.
وی همچنین هدایت منابع بانك‌های خصوصی به سمت اقتصاد مولد و حضور در بخش واقعی اقتصاد را ضروری دانست و گفت: وزارت اقتصاد و بانك مركزی به عنوان یك نهاد حاكمیتی باید الزامات و سیاست‌های نظارتی را با ابزاری كه در اختیار دارند به كار گیرند و كمك كنند كه این اتفاق بیفتد.
وی همچنین با تاكید بر توجه به استان‌های كمتر توسعه یافته از سوی دولت و سیاست‌های دستگاه‌های دولتی و مجلس و حتی بخش خصوصی گفت: همه نهادهای مربوطه و خود بخش خصوصی و مدیران استان های مناطق مختلف باید هم جهت و مطالبه گر و هم راستا با هم باشند و با تمركز روی ظرفیت هایشان، برنامه ریزی و سرمایه گذاری كنند كه این توسعه متوازن صورت گیرد.

دسترسی سریع
در مسیر توسعه