سرزمین من هر روز به جز جمعه ها از ساعت ساعت 13:00 به مدت 60دقیقه

رادیو فرهنگ

سرزمين من

از دیدنی های همدان تا بخش های انتخاباتی در « سرزمین من» رادیو فرهنگ شنیدنی می شود

برنامه « سرزمین من» با موضوع بررسی رویدادهای تاریخی و گشتی در دیدنی ها و موزه های شهر همدان شنبه 28 بهمن از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1402/11/28
|
08:14

مجله رادیویی «سرزمین من» رویدادهای تاریخی و اجتماعی را بررسی می كند.
این‌برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش می شود و به وقایع و‌روزنگار تاریخی می پردازد ‌.
امروز در بخش « آن‌سوی تاریخ» محمد سجادی كارشناس و تحلیلگر سیاسی به تبیین تحولات تاریخی كشور می پردازد.
محمدرضا مختاری اصفهانی» پژوهشگر تاریخ معاصردر بخش «یادها و یادگارها» ؛مروری بر مهمترین رویدادهای سرزمین من در چنین روزی دارد.
گفتگو با دكتر احمدنژاد پژوهشگر تاریخ در خصوص كتیبه گنجنامه همدان از برگ های دیگری از این مجله رادیویی است.
در بخش كُهَن یادگار ؛ موزه هگمتانه به كارشناسی دكتر كارگر ؛ پژوهشگر و استاد دانشگاه معرفی می شود.
گفتگو با مجتبی شجاعی كارشناس سیاسی در خصوص اهمیت شركت در انتخابات از دیگر بخش های این برنامه است.
بسته صوتی برنامه به موضوع مشاركت سیاسی مردم و انتخابات اختصاص دارد و‌بخشی نیز با عنوان « رد روباه» پخش می شود.
سوال بخش تعاملی برنامه نیز به این موضوع اختصاص دارد كه :اصفهان در كدام یك از این دوران صفویه ، سلجوفیه ، ال بویه یا ایلخانیان پایتخت نبوده است

برنامه «سرزمین من» كاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به تهیه كنندگی محمدرضا حاج حیدری،كارشناسی محمد علی مومنی و گویندگی سید دانیال معنوی است كه ساعت 13 روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع
سرزمین من