برگزاری «نخستین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان»

علی رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران : «نخستین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان» برگزار می شود.

1400/09/15
|
14:00

علی رمضانی در گفتگو با برنامه «هفت اقلیم» گفت: «نخستین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان» 20 تا 26 آذر برگزار میشود.
وی همچنین از استقبال زیاد ناشران از این نمایشگاه خبر داد و گفت: هزار و ١٣٩ ناشر از سراسر کشور برای حضور در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان، پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان اصفهان، اعلام آمادگی کرده اند که در نوع خود بینظیر است.
وی همچنین از هماهنگی با شرکت پست برای ارائه خدمات و تمهیدات ویژه براى خریداران کتاب از این نمایشگاه مجازی خبر داد و گفت: سرویس پستی پیشتاز با قیمت متعادل، ارسال رایگان بسته های کمتر از 30 هزار تومان، هزینه 7 هزار تومان برای بسته های کمتر از دوکیلو گرم و نیز تخصیص تخفیف 15درصدی برای بسته های بیش از دو کیلو گرم، از خدمات ویژه این نمایشگاه به خریداران کتاب است.

دسترسی سریع