ارزشهای اخلاقی و سیاسی در تعامل با عرصه منطقه‌ای و جهانی

سردار فرزندی: التزام به ارزشهای اخلاقی و سیاسی، در تعامل با منطقه و جهان، ویژگی اصلی "شهید رئیسی" بود.

1403/03/06
|
08:02

سردار فرزندی، استاد دانشگاه عالی دفاع ملی، درگفتگو با برنامه "پویش" با اشاره به حضور 65 هیات از كشورهای خارجی در مراسم تشییع رییس جمهور شهید، گفت: التزام به ارزشهای اخلاقی و سیاسی در تعامل با عرصه منطقه‌ای و جهانی ویژگی اصلی "شهید رییسی" بود، كه موجب حضور و ابراز تاثر و همدردی كشورهای مختلف جهان در مراسم تشییع ایشان شد.
وی با اشاره به اینكه بخاطر شهادت "آیت‌الله رئیسی" در یكروز، یك چهارم جمعیت جهان درازای عمومی بودند، افزود: رفتارهای سیاسی را با نگاه اخلاقی دنبال كردن، از رموز موفقیت ایشان بود؛ یعنی حتی اگر دولت‌های این كشورها عزای عمومی اعلام نمی‌كردند هم، مردم این كشورها خودشان دست بكار می‌شدند و واكنش‌های مناسب نشان می‌دادند؛ یعنی وقتی شخصی در عرصه مسئولیت خود به حقایق عالم موجود بپردازد و از حق طرفداری كند، بطور طبیعی این ظرفیت انسانی در دنیا فراهم می‌شود.
سردار فرزندی "ایجاد تعادل میان دیپلماسی و میدان" را از توانمندیهای رئیس‌جمهور شهید برشمرد و افزود: "شهید رئیسی" توانست دعوای بین دیپلماسی و میدان را حل كند؛ یعنی از یكسو درحوزه دیپلماسی، رفتارهای اخلاقی و ارزشی داشت، و ازسوی دیگر، همواره باقدرت از جایگاه ملت ایران بویژه در برابر آمریكا دفاع كرد. ایشان پشتوانه بزرگ سیاسی امنیتی در منطقه بود، و اصلا اینكه قطری‌ها توانستند خود را در این وقایع اخیر نجات دهند مربوط به سیاست‌های همسایگی دولت سیزدهم ما بود.
وی "رفع دعوای بین ایدئولوژی و منافع ملی" را از آثار نگاه و عملكرد شهید رئیسی و وزیرخارجه شهید عنوان كرد و گفت: شهیدآیت‌الله رئیسی و شهیدامیرعبداللهیان توانستند ثابت كنند كه ایدئولوژی نه تنها مغایر با منافع ما نیست، بلكه ایدئولوژی باید همواره پشتیبان منافع ملی باشد، و رئیس‌جمهور شهید توانست این ظرفیت را ایجادكند كه این نگاه بوجودبیاید بگونه‌ای كه هم دشمنان با بغض و كینه مجبور شدند بنوعی جایگاه او را اقراركنند و هم بیطرفان عالم اقراركنند كه ما یك جایگاه برجسته داشته و داریم، و رئیس‌جمهور ما هم دارای ارزش‌های بشری و دینی است، و دوستانمان هم باافتخار اعلام كنند كه ما توانستیم رئیس جمهوری در تراز و معیار گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه جهانی داشته باشیم.

دسترسی سریع