"جذب حداكثری و دفع حداقلی"

سیدعلی رئیس الساداتی: "جذب حداكثری و دفع حداقلی" سرلوحه كار آیت‌الله رئیسی بود.

1403/03/06
|
08:02

سیدعلی رئیس الساداتی، برادر شهید آیت‌الله رئیسی در برنامه "ققنوس" گفت: "جذب حداكثری و دفع حداقلی" سرلوحه كار رئیس‌جمهور شهید بود، و همواره می‌كوشید وحدت ملی را رعایت كند و سعی می‌كرد همدلی و الفت قلوب ایجاد كند، و در این راستا می‌كوشید در دستورالعمل‌ها، جلسات، گفتار، و بخشنامه‌هایش "وحدت ملی" و "انسجام ملی" ایجاد و تقویت شود.
وی همچنین "اهتمام به رفع مشكلات مردم" را از شاخصه‌های شهیدرئیسی برشمرد و گفت: اهتمام به رفع مشكلات مردم از شاخص‌های روش كار ایشان بود و در هر شأن و مسئولیتی كه داشت دغدغه مردم سرلوحه كارش بود.
سیدعلی رئیس الساداتی "اخلاص در عمل" را از ویژگی‌های شهید رئیسی عنوان كرد و گفت: شهیدرئیسی حتی در برخورد با كسانی كه ایشان را مورد كم لطفی یا بی‌انصافی قرارمی‌دادند، گذشت داشت، و همواره تاكیدمی‌كرد من رئیس جمهور همه افراد، احزاب و گروه‌ها هستم و خود را در قبال همه، حتی مخالفان خود مسئول می‌دانم.

دسترسی سریع