بررسی چگونگی حفظ مشتری در فروش محصولات فرهنگی و صنایع دستی

برنامه پیشران كه با موضوع شعار سال از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ روی آنتن می رود امروز سه شنبه 14 آذرماه با بخش های مختلف كارشناسی به اقتصاد فرهنگی می‌پردازد.

1402/09/14
|
12:18

برنامه «پیشران»، پادمان اقتصاد فرهنگ است كه سه شنبه‌ها به تهیه كنندگی مریم قاسمی‌ با محوریت تبیین شاخص های فرهنگی شعار سال به معرفی تولیدكنندگان كالاهای فرهنگی و هنری آموزش فروش و ویژند محصوِات فرهنگی و هنری اختصاص دارد.

این هفته در این برنامه به موضوعاتی چون؛ «روشهای فروش محصولات فرهنگی»، «اهمیت بازارهای الكترونیكی در فروش محصولات فرهنگی و صنایع دستی» و.... پرداخته می‌شود.

بخش پیشخوان برنامه به اهمیت بازارهای الكترونیكی در فروش محصولات فرهنگی و صنایع دستی اختصاص دارد. در بخشی دیگر با عنوان «پیشرو» روشهای حفظ مشتری در فروش محصولات فرهنگی در گفتگو با دكتر مجید مجیدی، كارشناس و مشاور فروش محصولات فرهنگی و خدماتی بیان می‌شود و در ادامه در بخش «پیشینه» فاطمه معتبر درباره طراحی و دوخت و فروش لباسهای سنتی و سوزن دوزی بلوچستان از شهر قم عرفی می‌شود. این‌ برنامه بخشی با عنوان «پیشتاز» دارد كه بخشی آموزشی است و امروز درباره نگاهداشت مشتری و تفاوت بازاریابی و فروش در محصولات فرهنگی و هنری در گفتگو با مهندس علیرضا رضایی، مشاور فروش و كارآفرینی و استاد دانشگاه مطالبی بیان می‌شود.

گفتنی است برنامه «پیشران» به تهیه كنندگی «مریم قاسمی» ساعت 12:30 سه شنبه‌ها از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز پخش می‌شود.

دسترسی سریع